Nosaukums
Kvadrātvienādojums (kvadvien)
Laika limits
0.20s
Atmiņas limits
10.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Dots kvadrātvienādojums ax2+bx+c=0. Jāatrod šī kvadrātvienādojuma saknes. Ir zināms, ka visas saknes ir veseli skaitļi vai arī sakņu nav.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā atdalīti ar pauzi ir 3 koeficienti - a (vesels skaitlis no -100 līdz 100, izņemot 0), b un c (veseli skaitļi no -100 līdz 100).


Izvaddatu raksturojums

Divu sakņu gadījumā saknes jāizvada augošā secībā viena zem otras. Vienādu sakņu gadījumā jaizvada tikai viena sakne. Ja sakņu nav, tad jāizvada vārds "nav".


Paraugdati

Stdin
1 -5 6
Stdout
2
3

Stdin
1 1 1
Stdout
nav

Stdin
1 -2 1
Stdout
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.