Nosaukums
Mazākais skaitlis (mazsk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
79%

Definīcija

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim n nosaka, kādu mazāko naturālo skaitli var izveidot no skaitļa n cipariem, katru no tiem izmantojot vienu reizi. Jaunizveidotā skaitļa pieraksts nedrīkst sākties ar 0.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība. Zināms, ka n ciparu skaits nepārsniedz 250.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada mazākais skaitlis, ko iespējams iegūt no n cipariem.


Paraugdati

Stdin
42727
Stdout
22477

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.