Nosaukums
Cikls 4 iesācējiem (cikls4)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
97%

Definīcija

Izdrukāt visus skaitļus no 1 lidz dotajam skaitlim.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots vesels skaitlis a (1<a<32000).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddati satur a rindas un tajās atrodas pēc kārtas visi veselie skaitļi no 1 līdz a.


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
1
2
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.