Nosaukums
a burtu skaits vārdā (burti1)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Uzdevums sameklēt burtu 'a' skaitu dotajā vārdā.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots vārds. Vārda maksimālais burtu skaits ir 100.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis, kas norāda cik reižu šajā vārdā ir atkārtojies burts 'a'?


Paraugdati

Stdin
abra
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.