PatriksD

Atrisinātie uzdevumi 30
Neatrisinātie uzdevumi 0
Iesūtījumi 55
Punkti 101
Neatrisinātie uzdevumi