PatriksD

Atrisinātie uzdevumi 28
Neatrisinātie uzdevumi 0
Iesūtījumi 32
Punkti 94
Neatrisinātie uzdevumi