Nosaukums
Desu protokols (desas)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
58%

Definīcija

Luņķu pagastā risinās "DESU" turnīrs. Spēles notiek uz rūtiņveida (3*3) lauka (rūtiņas sanumurētas no 1 līdz 9):

1 2 3
4 5 6
7 8 9


Spēlētāji pēc kārtas izliek "krustiņus" (pirmais) un "nullītes" (otrais), un spēles protokolā pieraksta atbilstošās rūtiņas numuru.
Uzvarējis ir tas spēlētājs, kurš pirmais jebkurā vertikālā, horizontālā vai diagonālā līnijā ielicis trīs savus kauliņus. Ja nevienam tas nav izdevies un visas rūtiņas aizpildītas, tad spēle beigusies neizšķirti.
Spēles protokolu uzskatīsim par nekorektu, ja tajā parādās sveši simboli; tajā simboli atkārtojas; tas ir par īsu (neviens no spēlētājiem nav uzvarējis un nav aizpildītas visas 9 rūtiņas); tas ir par garu.
Uzrakstīt programmu, kas pēc ievadīta spēles protokola nosaka cik tas ir korekts un kā beigusies šī spēle.

 


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dots spēles protokols - ciparu virkne, kuras garums nepārsniedz 20 simbolus.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens vārds atkarībā no tā cik korekts ir ievadītais protokols un kāds bijis spēles rezultāts:

  • ja uzvar pirmais spēlētājs - PIRMAIS
  • ja uzvar otrais spēlētājs - OTRAIS
  • ja neizšķirts - NEVIENS
  • ja nekorekts protokols - NEKOREKTS

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 9.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autori: A.Kalējs, M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
1234567
Stdout
PIRMAIS

Stdin
1232
Stdout
NEKOREKTS

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.