Nosaukums
Virkne (virkne3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Gadās, ka datora klaviatūrai kāds no taustiņiem iesprūst un tad viena burta vietā tekstā būs vairāki vienādi, pēc kārtas esoši burti. Piemēram, vārda "klavieres" vietā var iznākt "kkkkkklaavierrrrrees".
Uzrakstiet programmu, kas labo šādas kļūdas - t.i., ievadītā simbolu virknē atrod visas vietas, kurās ir vairāki vienādi simboli pēc kārtas, un katrā šādā vietā atstāj tikai vienu no šiem simboliem, bet pārējos izdzēš un virkni "sabīda kopā".


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dota simbolu virkne, kurā ir tikai latīņu alfabēta mazie burti. Virknē ir vismaz viens un ne vairāk kā 250 simboli.


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet izlaboto virkni.


Paraugdati

Stdin
kkkkkklaavierrrrrees
Stdout
klavieres

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.