Nosaukums
Virkne (virkne)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
34%

Definīcija

No naturālo skaitļu virknes tika izsvītroti visi tie skaitļi, kas dalās bez atlikuma ar kādu no naturāliem skaitļiem a, b vai c (a,b,c > 1). Uzrakstiet programmu, kas dotām naturālu skaitļu a,b,c un n vērtībām nosaka, kāds bija n-tais nenosvītrotais virknes skaitlis.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dotas četru naturālu skaitļu a, b, c un n vērtības. Zināms, ka 1 < a < 100, 1 < b < 100, 1 < c < 100, n < 5*108. Katri divi blakus skaitļi ir atdalīti ar tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis: n-tais nenosvītrotais virknes loceklis.


Paraugdati

Stdin
2 5 7 8
Stdout
23

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.