Nosaukums
Vārdu maiņa (karto4)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
93%

Definīcija

Doti divi vārdi un n (1<n<100) vārdu saraksts. Visi saraksta vārdi, kas sakrīt ar pirmo vārdu, jāaizstāj ar otro vārdu. Pārveidotais saraksts jāizdrukā alfabētiskā secībā, drukājot vienu vārdu zem otra.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā doti divi vārdi, kas atdalīti ar tukšumzīmi. Otrajā rindā dots saraksta vārdu skaits n. Sākot ar trešo rindu n rindās izvietoti visi saraksta vārdi.


Izvaddatu raksturojums

Izvadatu faila n rindās alfabētiskā secībā ir izvadīti pārveidotā saraksta vārdi.


Paraugdati

Stdin
desa siers
4
piens
desa
maize
olas
Stdout
maize
olas
piens
siers

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.