Nosaukums
Ciparu virkne (cipvirk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
85%

Definīcija

Ciparu virknē a1,a2,a3,.... katrs loceklis sākot no trešā ir vienāds ar iepriekšējo divu virknes locekļu summas pēdējo ciparu.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem a1,a2 un n atrod an.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dotas trīs veselu skaitļu a1,a2 un n vērtības.
Zināms, ka 0<=a1<=9; 0<=a2<=9; 0<n<32768.
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - an vērtība.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
1 7 12
Stdout
8

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.