Nosaukums
ZigZag dialekts (zigzag)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Gudrinieku ciems ir ļoti liels un ne visi tā iedzīvotāji runā vienā dialektā. Lai gan dialekti ir no vienas valodas, lai vieni iedzīvotāji saprastu citus, ir nepieciešams vārdu konvērtētājs. Tavs uzdevums ir uzrakstīt konvērtētāju, kurš jebkuru vārdu konvertēs pēc sekojoša algoritma. Algoritms uzraksta burtu ZigZag formā: vārda pirmie trīs burti tiek uzrakstīti stabiņā, nākamais viens burts tiek uzrakstīts otrā stabiņa centrā, nākamie trīs burti 3. stabiņā, nākamais burts 4. stabiņa centrā utt. Pēc tam algoritms nolasa vārdu no rindām secīgi.

Piemēram, ja dotais vārds ir PAYPALISHIRING, tā ZigZag forma ir šāda:

P   A   H   N
A P L S I I G
Y   I   R    


Tālāk lasot katru rindu, veidojās vārds ZigZag dialektā – PAHNAPLSIIGYIR.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos tiek dots vārds, kura garums ir starp 0 un 100 simboliem. Vārds sastāv tikai no latīņu alfabēta lielajiem burtiem.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada vārds ZigZag dialektā.


Paraugdati

Stdin
PAYPALISHIRING
Stdout
PAHNAPLSIIGYIR

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.