Nosaukums
Saskaitīšana stabiņā (summa2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
66%

Definīcija

Uz papīra lapas tika uzrakstīts naturāls skaitlis anan-1an-2...a2a1, kura visi cipari bija lielāki par 0. Skaitlim bija ne vairāk kā 100 cipari. Pēc tam zem šī skaitļa stabiņā tika uzrakstīti skaitļi an-1an-2...a2a1 , an-2...a2a1,...., a2a1, a1. Beigās visi skaitļi tika saskaitīti. Piemērs, kad sākotnējais skaitlis ir 7231493, parādīts zīmējumā.

7231493
 231493
  31493
   1493
    493
     93
      3
-------
7496561

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam sākotnējam skaitlim izvada aprēķināto summu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots sākumā uz lapas uzrakstītais skaitlis.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - aprēķinātā summa.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 14.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā. 

Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
7231493
Stdout
7496561

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.