Nosaukums
Skaitlis (skaitlis)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
98%

Definīcija

Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem naturāliem skaitļiem n un m atrod tādu mazāko iespējamo naturālo skaitli k, kuram vienlaicīgi izpildās sekojošas īpašības:
1) k > n
2) k dalās ar m bez atlikuma.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu n (0 < n <= 32000) un m (0 < m <= 500) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada skaitļa k vērtība.


Paraugdati

Stdin
38 17
Stdout
51

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.