Nosaukums
Pascal (pascal)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
56%

Definīcija

Mazais Pēteris iet jau desmitajā klasē, bet viņam vēl arvien ir grūtības ar Pascal programmēšanas valodu. Tādēļ skolotāja ir viņam uzdevusi mājasdarbu - viņa ir uzrakstījusi viņa burtnīcā sekojošo Pascal valodas programmu un Pēterim ir jānosaka iznākums programmai, ja dots vesels skaitlis N. Uzraksti programmu, kas atrisinās Pētera mājasdarbu.

readln(N);
counter:=0;
for i:=N-1 downto 1 do begin
counter:= counter + 1;
if N mod i = 0 then break;
end;
writeln(counter);


Ievaddatu raksturojums

 Pirmā un vienīgā ievaddatu rinda saturēs veselu pozitīvu skaitli N(1<=N<=10^9).


Izvaddatu raksturojums

Pirmajā un vienīgajā rindā jāizvada atrisinājums.


Paraugdati

Stdin
25
Stdout
20

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.