Nosaukums
Ciparu virkne - 2 (cipvirk2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
56%

Definīcija

Ciparu virknē a1,a2,a3,.... katrs loceklis sākot no piektā ir vienāds ar iepriekšējo četru virknes locekļu summas pēdējo ciparu.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem a1,a2,a3,a4 un n atrod an. n<2*109.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dotas piecu veselu skaitļu a1,a2,a3,a4 un n vērtības.
Zināms, ka 0<=a1<=9; 0<=a2<=9; 0<=a3<=9; 0<=a4<=9; 0<n<2*109.
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - an vērtība.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autors: M.Opmanis


Paraugdati

Stdin
1 7 8 5 12
Stdout
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.