Nosaukums
Skaitļu virkne (virkne2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
45%

Definīcija

Visi naturālie skaitļi no n līdz m (m>=n) pēc kārtas uzrakstīti viens otram galā bez atdalošiem tukšumiem, iegūstot decimālu ciparu virkni. Piemēram, ja n=98 un m=102, tad šī ciparu virkne ir 9899100101102. Pēc tam visi virknē esošie cipari tiek sakārtoti neaugošā secībā - vispirms visi lielākie cipari, tad visi nākošie lielākie, utt. Iepriekš apskatītajam piemēram šī sakārtotā ciparu virkne ir 9998211110000.


Dotām naturālu skaitļu n,m un k vērtībām jānosaka, kāds cipars atradīsies sakārtotās ciparu virknes k-tajā vietā.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu n (0<n<109), m (0<m<109,m>=n) un k (0<k<109) vērtības.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada sakārtotās virknes k-tais cipars, vai arī NAV, ja virknē esošo ciparu skaits ir mazāks par k.


Paraugdati

Stdin
98 102 4
Stdout
8

Stdin
9999 9999 5
Stdout
NAV

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.