roma005

Atrisinātie uzdevumi 49
Neatrisinātie uzdevumi 7
Iesūtījumi 83
Punkti 150