STLLV

Atrisinātie uzdevumi 9
Neatrisinātie uzdevumi 9
Iesūtījumi 130
Punkti 46