Nosaukums
Ciparu summa un reizinājums (sumreiz)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Ceks nopūtās un aizšķīra grāmatu "Matemātika 5. klasei". Viņam tik ļoti bija apnicis krāmēties ar garlaicīgo aritmētiku - saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu. Viņam vajadzēja ko interesantāku... Ceks domāja, domāja, un aizdomājās - nez, kas notiek, ja skaitlim n pieskaita klāt tā ciparu summu un tā ciparu reizinājumu. "Hmm. Interesanti, " noteica Ceks. Un ja nu to izdara pavisam n reizes? Tad būtu pavisam interesanti.

Ceks nolēma pamēģināt. Sāka viņš ar skaitli 3.
n0 = 3
n1 = 3 + 3 + 3 = 9 (skaitlis n0 + tā ciparu summa + tā ciparu reizinājums)
n2 = 9 + 9 + 9 = 27
n3 = 27 + 9 + 14 = 50

"Wow!" priecīgs iesaucās Ceks. Viņam iepatikās. Tagad viņš sāka ar skaitli n0 = 15. Pēc 15 iterācijām Ceks ieguva skaitli, kas pārsniedza 1000. Ceks saprata, ka tālu šādi netiks, un ka viņam nepieciešama programma, kas viņam palīdzētu.

Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu, kas dotam skaitlim n0 atrod skaitli nn, kur ni = ni-1 + (ni-1 ciparu summa) + (ni-1 ciparu reizinājums).


Ievaddatu raksturojums

Pirmā un vienīgā rindiņa satur skaitli n0 (0 < n < 100'000).


Izvaddatu raksturojums

Rezultātā jāizvada rezultējošais nn, kas iegūts veicot minēto darbību n reizes.


Piezīmes

Autors: Ģirts Folkmanis
2001. gada oktobris


Paraugdati

Stdin
15
Stdout
1086

Stdin
3
Stdout
50

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.