Nosaukums
Autobusu Saraksts (buss)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
87%

Definīcija

Uzrakstiet programmu, kas dotam autobusu sarakstam un laikam, izrēķina, pēc cik minūtēm pienāks tuvākais autobuss.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi veseli skaitļi - pašreizējais laiks: h (0 <= h < 24) stundas un m (0 <= m < 60) minūtes

Otrajā rindā dots vesels skaitlis n (1 <= n <= 10) ierakstu skaits, autobusu sarakstā.

Tālāk seko autobusu saraksts, n rindas, katrā pa 2 veseliem skaitļiem apraktīts katra autobusa pienākšanas laiks pieturā. hi (0 <= hi < 24) stundas un mi (0 <= mi < 60) minūtes 


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt vienu veselu skaitli rezultātu - pēc cik minūtēm pienāks tuvākais autobuss. Rezultātam jābūt intervālā [0; 1440)


Piezīmes

Autobusu saraksts var nebūt sakārtots.


Paraugdati

Stdin
13 50
3
13 30
14 30
22 00
Stdout
40

Stdin
23 33
2
14 30
02 22
Stdout
169

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.