Nosaukums
Minesweeper (minesweeper)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

n*m rūtiņu lielā taisnstūrveida laukumā atrodas k mīnas. Jūsu uzdevums izvadiet n*m rūtiņu laukumu kur rūtiņā ierakstīts '*' ja rūtiņā atrodas mīna, pretējā gadījumā skaits cik daudz mīnu atrodas 8 blakus esošajās rūtiņās. Garantēts, ka vienā rūtiņā nav vairāk par 1 mīnu.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti skaitļi n,m, k (1<= n,m <=1000; 0<= k <= 10^5 <=n*m)

Nākamajās k rindās doti divi skaitļi a,b - rūtiņas rindas un kolonas numurs kurā tā atrodas . (1<= a <= n; 1<= b <=m)


Izvaddatu raksturojums

izvadīt n rindas un m kolonas lielu tabulu pēc uzdevumā dotajiem nosacījumiem. 


Piezīmes

Autors: Deins Egle


Paraugdati

Stdin
3 3 8
1 2
2 2
2 3
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3
Stdout
3**
***
***

Stdin
1 1 0
Stdout
0

Stdin
4 5 5
1 1
3 1
3 2
3 3
3 5
Stdout
*1000
34221
***2*
23221

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.