Nosaukums
Montija inkvizīcija (iberian)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
66%

Definīcija

Montijs ir inkvizitors vienā no Pirēnijas pussalas valstīm. Lai apturētu radikāli domājošos cilvēkus izplatīt savas idejas, pa visu valsti N rindās un M kolonās ir izvietoti sešstūra formas iecirkņi ar lieliem zvanu torņiem. Šie iecirkņi numurēti sākot ar 1 un katrā otrajā rindā ir par vienu sešstūri vairāk. Lai būtu efektīvāka sadarbība starp šiem iecirkņiem ir jāzina katra iecirkņa kaimiņi. Tā kā tu esi daļa no Montija komandas, kas par to atbild, tev ir jāatrod prasītā iecirkņa C kaimiņu iecirkņu numuri augošā secībā.

Hexagonu izkārtojums


Ievaddatu raksturojums

Dots N - rindas, M - kolonnas (1<=N,M<=10) un C - iecirkņa numurs (1<=C<=105)


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada dotā iecirkņa C kaimiņi


Paraugdati

Stdin
3 3 7
Stdout
3 6 10

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.