Nosaukums
Pulkstenis (pulkst)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
78%

Definīcija

Ir dots 24 stundu pulksteņa rādījums formā hh:mm , kur hh apzīmē stundas (divi cipari, 00≤hh≤23), bet mm - minūtes (divi cipari, 00≤mm≤59 ). Noteikt, kāds ir tuvākais laika brīdis no dotā "uz priekšu", kura pulksteņa rādījumu var sastādīt no šiem pašiem cipariem.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir doti pieci simboli - pulksteņa rādījums formā hh:mm.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada pieci simboli - tuvākā laika brīža pulksteņa rādījums, ko iespējams izveidot no dotajiem cipariem tādā pat formātā, kā dots ievaddatos.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
23:00
Stdout
00:23

Stdin
23:59
Stdout
23:59

Stdin
00:01
Stdout
00:10

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.