Nosaukums
Vīzas (vizas)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Ievaddatu failā ir doti N ieraksti, katrā no kuriem ir dots vīzas derīguma termiņa sākšanās un beigšanās datums formā: GGGG.MM.DD, kur: GGGG- gads (4 cipari), MM - mēneša numurs (2 cipari), DD - diena (2 cipari). Visi dati ir korekti. Vīzas sākšanās un vīzas beigšanās datums ietilpst vīzas darbības laikā.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, kāds bija lielākais daudzums vīzu, kas bija derīgas vienlaicīgi.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N( 0 < N < 2501) - ierakstu skaits. Nākamajās N faila rindiņās doti vīzas derīguma termiņa sākšanās un beigšanās datumi, kas atdalīti ar vienu tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - lielākais vienlaicīgi derīgo vīzu skaits.


Piezīmes

Uzdevums ņemts no Baltkrievijas 2001. gada sacensībām.


Paraugdati

Stdin
4
2000.01.01 2000.05.11
1997.11.30 1999.12.31
1998.06.07 2000.10.20
1999.01.01 2000.01.01
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.