Nosaukums
Reklāmas lapiņas (reklamas)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Arčibalda pastkastīti ir apsēduši reklāmu izplatītāji. Pirmajā dienā pastkastītē bija N reklāmas lapiņas, bet katrā nākošajā dienā par K lapiņām vairāk kā iepriekšējā dienā. Arčibalds ir nolēmis dienā, kad kopējais kopš pirmās dienas pastkastītē iemesto reklāmas lapiņu skaits būs vismaz M, noķert kādu no šiem izplatītājiem un stingri parunāt.

Uzrakstiet programmu, kas, ievadītām N,K un M vērtībām, aprēķina tās dienas numuru, kurā jānotiek sarunai!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu N(1≤N≤100), K (1≤K≤100) un M(1≤M≤2*1015) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada tās dienas numurs, kad jānotiek sarunai.


Paraugdati

Stdin
1 1 10
Stdout
4

Stdin
2 2 7
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.