Nosaukums
Taisnstūris (taisnst)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Vilibalds nolēma sagriezt taisnstūrveida rūtiņu lapu, kuras izmēri bija n×m rūtiņas, kvadrātos. Vispirms viņš no taisnstūra ar taisnu griezienu nogrieza lielāko iespējamo kvadrātu. Pēc tam kvadrātu nolika malā un atkārtoja iepriekšējo darbību ar atlikušo taisnstūri. Tā (visu laiku nogriežot lielāko iespējamo kvadrātu) Vilibalds turpināja griezt, līdz kamēr arī atlikumā ieguva kvadrātu.

Uzrakstiet programmu, kas nolasa naturālu skaitļu n un m vērtības (n < 10000, m < 10000) un nosaka, cik kvadrātus Vilibalds ieguva, sagriežot taisnstūri iepriekš aprakstītajā veidā.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati satur 2 skaitļus: n < 10000 un m < 10000, atdalītus ar tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada iegūto kvadrātu skaits.


Piezīmes

Pirmajā piemērā taisnstūris tika sagriezts kvadrātos ar malu garumiem 3,3,1,1,1. 


Paraugdati

Stdin
3 7
Stdout
5

Stdin
9999 9999
Stdout
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.