Nosaukums
Kopīgais intervāls (kopint)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
49%

Definīcija

Jānītis un Anniņa izmēģina jaunus zīmuļus uz rūtiņu papīra. Jānītis ar sarkanu zīmuli uzzīmē n savstarpēji nepārklājošos intervālus, kas atrodas uz vienas taisnes. Anniņa uz tās pašas taisnes ar zilu zīmuli uzzīmē m savstarpēji nepārklājošos intervālus. Savukārt Jānīša un Anniņas intervāli pārklāties drīkst.

Nosakiet, kāds ir garākais intervāls, kas nokrāsots gan sarkanā, gan zilā krāsā!


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots viens naturāls skaitlis n, Jānīša uzzīmēto intervālu skaits (1 ≤ ≤ 105). Nākamajās n rindās aprakstīti šie intervāli, katrs ar diviem skaitļiem l un r (1 ≤ l < r ≤ 109), kas apzīmē intervāla sākuma un beigu koordināti. Nekādi divi Jānīša intervāli nepārklājas.

Nākamajā rindā dots viens naturāls skaitlis m, Anniņas uzzīmēto intervālu skaits (1 ≤ ≤ 105). Nākamajās m rindās aprakstīti šie intervāli, katrs ar diviem skaitļiem l un (1 ≤ l < r ≤ 109), kas apzīmē intervāla sākuma un beigu koordināti. Nekādi divi Anniņas intervāli nepārklājas.


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet vienu nenegatīvu skaitli, kas ir lielākais intervāla garums, kas nokrāsots abās krāsās!


Paraugdati

Stdin
3
1 4
8 12
6 7
2
7 11
2 6
Stdout
3

Stdin
2
1 3
7 9
1
4 6
Stdout
0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.