Nosaukums
Korektas iekavu izteiksmes (iekavas3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
44%

Definīcija

Korektu iekavu izteiksmi definē šādi:

  • () ir korekta iekavu izteiksme;
  • ja A ir korekta iekavu izteiksme, tad (A) arī ir korekta iekavu izteiksme;
  • ja A un B ir korektas iekavu izteiksmes, tad AB arī ir korekta iekavu izteiksme.


Tā, piemēram, (()()) un ()()((())) ir korektas iekavu izteiksmes, bet )( un ()) -nav.
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim n nosaka cik ir dažādas korektas iekavu izteiksmes garumā n (n vērtība nepārsniedz 100)!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība, n<=100.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - dažādo korekto iekavu izteiksmju garumā n skaits.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.


Paraugdati

Stdin
4
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.