TKJ

Atrisinātie uzdevumi 20
Neatrisinātie uzdevumi 2
Iesūtījumi 37
Punkti 66
Neatrisinātie uzdevumi