Artis17

Atrisinātie uzdevumi 20
Neatrisinātie uzdevumi 8
Iesūtījumi 53
Punkti 58