Nosaukums
Pirmskaitļu skaitīšana (primes)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
78%

Definīcija

Ceku ļoti interesē pirmskaitļi un viņš bieži grib zināt cik pirmskaitļu ir kādā intervālā. Ja viņu ir ieinteresējis kāds intevāls, un viņš nevar tikt skaidrībā, cik pirmskaitļu tajā ir, viņš nevar pa naktīm mierīgi gulēt. Tāpēc Jūsu uzdevums ir uzrakstīt programmu, kas saskaita, cik pirmskaitļu ir dotajā intervālā.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati satur divus skaitļus A un B ( 2 <= A <= B &lt= 1'000'000 ), kas atdalīti ar tukšumsimbolu. Šie skaitļi ir intervāla augšējā un apakšējā robeža (ieskaitot!).


Izvaddatu raksturojums

Jums jāizvada viens skaitlis - pirmskaitļu skaits šajā intervālā.


Piezīmes

Autors: Ģirts Folkmanis


Paraugdati

Stdin
123 456
Stdout
57

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.