Kods Nosaukums
fence_pole Spēle uz žoga
garvards Garākais vārds
burti5 Kurš burts pirmais?
burti6 Vārda veidošana
karto1 Masīva kārtošana
karto2 Sakārto vārdus alfabēta secībā
pcipar Pēdējie cipari
burti7 Aizstāj burtu
roadmap Ceļa kartogrāfija
789 seven-ate-nine
cezarsifrs Cēzara šifrs
letter_table Burtu tabula
gaisma Gaisma tavos logos
mezu_ezi Mežu eži
cipsum Ciparu summa
teikums Teikums
datums Datums
labas_rokas_likums Labās rokas likums
avizes_razosana Avīzes Ražošana
surround Surround Setup
virkne11 Uzdevums par doto skaitļu virkni
procurement Valsts iepirkums
sporta_skola Sporta skola
noziegums_un_sods Noziegums un sods
il līdzīgie burti
buss Autobusu Saraksts
histogram Histogramma
kopint Kopīgais intervāls
gaismas_sledzi Gaismas slēdži
ds Dalītāju summa