Nosaukums
Labās rokas likums (labas_rokas_likums)
Laika limits
2.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
87%

Definīcija

Gudrinieku ciemā nedzīvo daudz cilvēku. Bet viņi ir ļoti gudri. Ciemā ir tikai viens krustojums, kurā krustojās N ceļi (skatīt attēlu pielikumā), kas nozīmē, ka krustojumam pieiet 2*N ceļi. Gudrinieku ciemā ir tikai viens likums - labās rokas likums. Tas diktē, ka nedrīkst iebraukt krustojumā, ja blakus ceļā pa labi ir cits auto. Krustojumā ceļos ir sastājušies M auto un izbraukuši caur krustojumu taisnā virzienā zināmā secībā. Palīdzi gudrenieku ciema iedzīvotājiem noskaidrot - kurš auto pēc kārtas pārkāpj labās rokas likumu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dots ceļu skaits 2 <= N <= 100 un auto skaits 0 <=.M <= 2*N.

Nākamajā rindā ir doti M skaitļi 0 <= ai < 2*N - no kura ceļa auto pārbrauc krustojumu. Secībai ir nozīme - ja a0 auto pārbrauca pirms a1, a1 pirms a2 u.t.t.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada viens skaitlis - kurš auto pēc kārtas pārkāpa labās rokas likumu. Ja neviens auto nav pārkāpis labās rokas likumu, tad jāizvada -1.


Piezīmes

Krustojuma piemērs N = 2. Auto var stāvēt uz ceļiem no 0 līdz 3.

 


Paraugdati

Stdin
3 4
3 4 2 0
Stdout
0

Stdin
3 5
3 4 5 1 0
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.