Nosaukums
Datums (datums)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
94%

Definīcija

Uzrakstīt programmu, kas pēc ievadītā dzimšanas datuma formātā ddmmgg izvada skaitli, kas iegūts no dzimšanas gada atņemot dzimšanas mēnesi un datumu. Dzimšanas gads ir robežās no 1917. līdz 2016. gadam.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā ir datums formātā ddmmgg.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā ir aprēķinātais skaitlis.


Piezīmes

Piemēri:

Ja datums ir 021056, tad atbilde ir 1956-10-2=1944.

Ja datums ir 020106, tad atbilde ir 2006-1-2=2003.


Paraugdati

Stdin
020860
Stdout
1950

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.