Nosaukums
Gaismas slēdži (gaismas_sledzi)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
42%

Definīcija

Gudrinieku ciema domē ir daudz gaismas avotu jeb vienkāršāk sakot - lampas. Domē ir centrālais elektrības skapis ar visiem lampu slēdžiem. Katrs slēdzis spēj ieslēgt vienu vai vairākas lampas.

Sakarā ar lieliem svētkiem Gudrinieku ciemata domē ir paredzēts iedegt visas gaismas. Gudrinieku ciema slēdži darbojas tikai konkrētu skaitu reižu, tādēļ ir nepieciešams uzzināt minimālo slēdžu skaitu, kurus nospiežot tiks iedegtas visas gaismas.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā tiek doti divi skaitļi. Lampu skaits 1 <= N <= 80 un slēdžu skaits 1 <= M <= 20.

Katrā nākamajā no 1 <= i <= M rindām ir dots lampu skaits un virkne ar lampu numuriem 1 <= j <= N, kuras tiks iedegtas nospiežot i-to slēdzi.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada minimālais nospiežamo slēdžu skaits, lai ieslēgtu visas lampas. Ja tas nav iespējams, izvadi -1.


Paraugdati

Stdin
5 5
2 1 2
2 3 5
3 1 2 5
3 2 4 5
1 1
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.