Nosaukums
Valsts iepirkums (procurement)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Valstī ir N gudrie ciemi. Katrs ciems ir savienots ar visiem pārējiem gudrajiem ciemiem. Ciemu iedzīvotāji ir gudri un viņi vienmēr iet īsāko distanci starp diviem ciemiem – ceļs vienmēr ir taisns starp diviem ciemiem. 

Kad divi ceļi krustojas un satiekas eži no citiem ciemiem, viņi spēlē šahu, lai uzzinātu kurš ir gudrākais.

Šie šaha galdi ir jau 30 gadus veci un savu laiku nokalpojuši. Ezis uzņēmējs vinnēja valsts iepirkumu, lai visus šaha galdus, kuri atrodas uz ceļu krustojumiem, aizvietotu ar jauniem.

Tomēr ir problēma. Neviens nezin, cik kopā ir šaha galdi, un projekts jaiesniedz jau pēc 3 stundām. Zinot, cik kopā ir gudro ciemu, aprēķini, cik ir ceļu krustojumi. Vienā punktā nekrustojas vairāk kā 2 ceļi.

Piemērs ar n=6


Ievaddatu raksturojums

Dots gudro ciemu skaits N (2 ≤ N ≤ 100).


Izvaddatu raksturojums

Izvadi, cik šaha galdi ir nepieciešami – ceļu krustojumu skaitu.


Piezīmes

  • 2 ≤ N ≤ 20 var dabūt 70% punktus.
  • Bez papildus ierobežojumiem, 30% punkti.

Paraugdati

Stdin
6
Stdout
15

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.