Nosaukums
Burtu tabula (letter_table)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
77%

Definīcija

Dota tabula ar n rindām un m kolonām, kura aizpildīta ar mazajiem latīņu alfabēta burtiem. Sākot no kādas šūnas, secīgi pārvietojoties uz blakus esošajām šūnām kurām ir kopīga mala, pierakstot secīgi katru apmeklēto burtu, izveidojas vārds. Noskaidrojiet cik veidos iespējams izveidot vārdu v sākot no i-tās rindas un j-tajās kolonas. Tabulā katru šūnu var izmantot tikai vienu reizi katrā vārdā.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots vārds v, kurš ir vismaz vienu 1 burtu garš, bet nav garāks par 100 burtiem.

Otrajā rindā doti divi skaitļi n un m. (1 <= n,m <= 6)
Trešajā rindā doti divi skaitļi i un j. (1 <= i,j <= 6)

Tālāk seko n*m burtu tabula.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos pirmajā un vienīgajā rindā jāizvada veselu skaitli.


Paraugdati

Stdin
abc
2 3
1 1
abc
bcz
Stdout
3

Stdin
hodor
4 5
2 2
hodor
hodor
hodor
hodor
Stdout
0

Stdin
door
4 5
2 3
hodor
hodor
hodor
hodor
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.