Nosaukums
Histogramma (histogram)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
128.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Par histogrammu sauc stabiņveida diagrammu, kura sastāv no taisnstūriem.

Dotai histogrammai, atrodat lielāko taisnstūri, kurš pilnībā pārklājas ar histogrammas "stabiņiem".

Dotā piemēra histogramma ar atzīmētu lielāko taisnstūri.

2. piemērs

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots N (1<= N <=100000). Tālāk seko N skaitļi ar histogrammas vērtību ai (0 <= ai <= 10000).


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada viens skaitlis - lielākā taisnstūra laukums.


Paraugdati

Stdin
5
1 3 2 1 2
Stdout
5

Stdin
6
2 1 5 6 2 3
Stdout
10

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.