Nosaukums
Spēle uz žoga (fence_pole)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
54%

Definīcija

Puikas sētā pie žoga spēlē šādu spēli: Uz žoga stabiem tiek saliktas monētas. Viens spēlētājs uzkāpj uz kāda žoga staba, lēkā no staba uz stabu un cenšās savākt pēc iespējas vairāk monētu. Taču ir viens noteikums - nedrīkst veikt vairāk kā q lēcienus. Vienā lēcienā var aizlēkt tikai uz blakus esošo stabu. No žoga vienas spēles laikā nokāpt nedrīkst. 

Tavs uzdevums ir noskaidrot, kāda ir lielākā summa, kuru iespējams savākt, ja dots sākotnējais stabs uz kura spēlētājs uzkāpis.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti 3 skaitļi. Stabu skaits 1<= n <=100. Stabs uz kura atrodas spēlētājs 1<=p <=n. Maksimālais lēcienu skaits 1<= q <=10^5.

Otrajā rindā doti n skaitļi 0 <= a[i] <=1000 jeb naudas summas, kuras atrodas uz katra staba.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada maksimālā naudas summa, kuru iespējams savākt.


Piezīmes

Autors: Deins Egle


Paraugdati

Stdin
5 2 5
4 0 1 1 2
Stdout
8

Stdin
5 2 4
4 0 1 1 2
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.