PaulisX

Atrisinātie uzdevumi 19
Neatrisinātie uzdevumi 2
Iesūtījumi 65
Punkti 59
Neatrisinātie uzdevumi