Kods Nosaukums
paara_skaitli Saskaiti pāra skaitļus
summa3 Saskaitīšana kvadrātā
summa2 Saskaitīšana stabiņā
satiksme Satiksme
savada Savādā virkne
coprime Savstarpējie pirmskaitļi
sazarojums1 Sazarojums1 iesācējiem
sazarojums2 Sazarojums2 iesācējiem
sazarojums3 Sazarojums3 iesācējiem
sazarojums4 Sazarojums4 iesācējiem
safe Seifa atvēršana
hronikas Senās hronikas
70 Septītnieki un nulles
70prim Septītnieki un nulles(prim)
720 Septītnieki, divnieki un nulles
serials Seriāls diskos
sixdegrees Sešas atsvešināšanās pakāpes
789 seven-ate-nine
wrecking_ball Sienas, kuru vairs nav
sienaz Sienāzis
siltumtrase Siltumtrase
simetr Simetrijas
t9 Sistēma "T9"
skaitlis Skaitlis
kartosan Skaitļu kārtošana
skaitlka Skaitļu kaste
biezums Skaitļu parādīšanās biežums
rebuss Skaitļu rēbuss
shunas Skaitļu šūnas
tornis3 Skaitļu tornis