Nosaukums
Sacensības (contest)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
67%

Definīcija

Sporta sacensībās piedalās N dalībnieki, kas sanumurēti ar naturāliem skaitļiem pēc kārtas no 1 līdz N. Sacensības notiek pēc apļa sistēmas: katram dalībniekam jāspēlē ar katru citu pa vienai spēlei, kura beidzas ar kāda dalībnieka uzvaru. Uzskatīsim,ka pēc sacensību beigām dalībnieks p ir ieņēmis vietu P, ja:

  1. p ir pārspējis P-1 dalībnieks, bet visus pārējos p ir uzvarējis.
  2. visi dalībnieki, kas p ir uzvarējuši, ir uzvarējuši arī spēles ar tiem dalībniekiem, kurus p ir uzvarējis.

Pārējiem dalībniekiem vietu noteikt nav iespējams.

Uzrakstiet programmu, kas pēc jau nospēlēto spēļu rezultātiem nosaka to dalībnieku skaitu, kuru vietu pēc sacensību beigām noteikt nebūs iespējams!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur naturālus skaitļus N un M, kas atdalīti ar tukšumsimbolu. N norāda sacensību dalībnieku skaitu (1<=N<=100), bet M - jau nospēlēto spēļu skaits.
Nākošajās M faila rindās dots pa vienas spēles rezultātam katrā. Katrā no šīm rindām doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - uzvarējušā un zaudējušā spēlētāja numuri.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - meklētais spēlētāju skaits.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Ukrainas XV informātikas olimpiādē 2002.gadā.


Paraugdati

Stdin
6 8
1 5
1 4
5 2
5 6
3 2
2 6
6 4
4 3
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.