Nosaukums
Reizināšana kvadrātā (reiz3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
88%

Definīcija

Dotas divas matricas - A un B. Sareiziniet tās.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots n, m, x, y (2 <= n,m,x,y <= 100; m=x), pirmās matricas rindu skaits un kolonnu skaits, un otrās matricas rindu un kolonnu skaits. Tālāk seko n rindas, aprakstot pirmo matricu ar m skaitļiem katrā rindā, un x rindas, aprakstot otro matricu ar y skaitļiem katrā rindā. Abas matricas satur skaitļus a (-100 <= a <= 100).


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada abu matricu reizinājums


Paraugdati

Stdin
3 2 2 4
2 -1
0 3
1 0
0 1 4 -1
-2 0 0 2
Stdout
2 2 8 -4
-6 0 0 6
0 1 4 -1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.