Nosaukums
Sakārtotā tabula (cc21_tabula)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
13%

Definīcija

Printful Draugu grupai ir 2 X n tabula, un ai skaitļi ar vērtību i. Zināms, ka a1 + ... + an = 2n. Cik veidos var aizpildīt tabulu ar šiem skaitļiem tā, lai gan katrā rindā, gan katrā kolonnā skaitļi atrastos sakārtotā secībā?

Divi tabulu aizpildīšanas veidi tiek uzskatīti par dažādiem, ja ir vismaz viena rūtiņa, kur atšķiras ierakstītie skaitļi.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots viens naturāls skaitlis n, tabulas platums (1 <= n <= 104). Nākamajā rindā doti n naturāli skaitļi a1, ..., an, doto skaitļu skaiti (0 <= ai <= 2n). Garantēts, ka a1 + ... + an = 2n.


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet vienu veselu skaitli, dažādu veidu skaitu pēc moduļā 109+7.


Piezīmes

Apakšuzdevumi:

* n <= 5 - 10 punkti;
* n <= 10 - 20 punkti;
* n <= 1000 - 40 punkti;
* bez ierobežojumiem - 30 punkti;

Pirmajā testa piemērā izvietot skaitļus var tikai šādos divos veidos: 

11221212

 

Otrajā testa piemērā eksistē šādi divi veidi:

123233122333


Paraugdati

Stdin
2
2 2
Stdout
2

Stdin
3
1 2 3
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.