Nosaukums
Sākuma un beigu fragmenti (sabeifra)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
91%

Definīcija

Šajā uzdevumā par vārdu sauksim jebkuru burtu virkni, kas sastāv no angļu alfabēta mazajiem burtiem un kuras garums ir vismaz viens un ne vairāk kā 25 burti.

Teiksim, ka vārds X ir vārda Y sākuma fragments, ja kādam n (n>0) vārda Y pirmie burti (tieši tādā secībā) veido vārdu X. Piemēram, vārda "kurpe" sākuma fragmenti ir vārdi "k", "ku", "kur", "kurp" un "kurpe".

Teiksim, ka vārds X ir vārda Y beigu fragments, ja kādam n (n>0) vārda Y pēdējie burti (tieši tādā secībā) veido vārdu X. Piemēram, vārda "kurpe" beigu fragmenti ir vārdi "e", "pe", "rpe", "urpe" un "kurpe".

Teiksim, ka trīs vārdu kopa ir izdevusies, ja neviens tās vārds nav kāda cita šīs kopas vārda sākuma vai beigu fragments. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, vai doto trīs vārdu kopa ir izdevusies!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati sastāv no trim rindām. Katrā rindā dots viens vārds.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vārds "IR", ja dotā kopa ir izdevusies, vai "NAV", ja nav.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Kanādas informātikas olimpiādē 2004. gadā.


Paraugdati

Stdin
a
ab
aa
Stdout
NAV

Stdin
abba
aab
bab
Stdout
IR

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.