Nosaukums
Romāns (rom)
Laika limits
0.35s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
74%

Definīcija

Žurnāla “Ko tu man stāsti!” redkolēģija ir nolēmusi nākamajos ne vairāk kā N (N - naturāls skaitlis) numuros turpinājumos publicēt talantīga rakstnieka romānu, kas sastāv no K nodaļām. Katrā žurnāla numurā jāpublicē viena vai vairākas romāna nodaļas pēc kārtas (nodaļu secību jaukt nedrīkst!). Katra nodaļa žurnāla numurā jāpublicē pilnībā. Ir zināms, cik žurnāla lappušu aizņem katra no nodaļām. Nepieciešams noteikt, kāds ir mazākais iespējamais lappušu skaits, cik žurnālā aizņems pati apjomīgākā vienā žurnāla numurā publicētā romāna daļa.

Piemēram, ja romāna astoņu nodaļu lappušu skaits ir 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 un to paredzēts publicēt trīs numuros, tad var panākt, ka mazākais lappušu skaits pašā apjomīgākajā vienā žurnāla numurā publicētā romāna daļā ir 14. To var iegūt divos veidos:

1. numurā publicēt 1. un 2. nodaļu (10+1=11 lappuses),

2. numurā publicēt 3. - 6. nodaļu (2+3+4+5=14 lappuses),

3. numurā publicēt 7. un 8. nodaļu (6 + 8 = 14 lappuses).

 

1. numurā publicēt 1. - 3. nodaļu (10+1+2=13 lappuses),

2. numurā publicēt 4. - 6. nodaļu (3+4+5=12 lappuses),

3. numurā publicēt 7. un 8. nodaļu (6 + 8 = 14 lappuses).

Visos citos gadījumos apjomīgākajā vienā žurnāla numurā publicētās daļas apjoms būs lielāks par 14 lappusēm.

Uzrakstiet programmu, kas dotam žurnālu numuru skaitam un nodaļu aizņemto lappušu skaitam nosaka, kāds ir mazākais iespējamais lappušu skaits, cik žurnālā aizņems pati apjomīgākā vienā žurnāla numurā publicētā romāna daļa! 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi N(N ≤ 105 ) un K(K ≤ 105 ), kas atdalīti ar tukšumzīmi. N vērtība ir lielākais žurnāla numuru skaits, kādā jāpublicē viss romāns, bet K vērtība ir romāna nodaļu skaits.

Otrajā rindā doti K naturāli skaitļi L1, L2, …, LK. Katram i(1≤i≤K) Li ir žurnāla lappušu skaits, kāds nepieciešams katras nodaļas publicēšanai. Nevienai nodaļai šis skaitlis nepārsniedz 109 lappušu. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme.


Izvaddatu raksturojums

Pirmajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - mazākais iespējamais lappušu skaits, cik žurnālā aizņems pati apjomīgākā vienā žurnāla numurā publicētā romāna daļa.


Piezīmes

Uzdevums ņemts no Latvijas informātikas Olimpiādes 2017. gada 2. (Novada) kārtas.


Paraugdati

Stdin
3 8
10 1 2 3 4 5 6 8
Stdout
14

Stdin
5 2
5 6
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.