Nosaukums
Sakaru torņi (mobile_tower)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
57%

Definīcija

Mobilos sakarus Gudrinieku ciema iedzīvotājiem nodrošina GMT (Gudrinieku Mobilais Telefons). GMT ir uzstādījuši 3 sakaru torņus Gudrinieku ciemā un vēlas uzzināt cik spēcīgus raidītājus jānovieto katrā tornī lai pārklātu maksimāli lielu Gudrinieku ciema teritoriju. Tas nav viegls uzdevums. Gudrinieku mobilie telefoni pajūk, ja tie vienlaicīgu uztver signālus no vairākiem torņiem. GMT inženieriem ir jāuzstāda raidītājs katrā tornī, kas spēj raidīt signālu vismaz vienas vienības attālumā. Palīdzi GMT inženierim noteikt katra torņa optimālo signāla pārraidīšanas rādiusu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos doti trīs skaitļu pāri. Torņu x un y koordinātas. (-1000 <= x,y <= 1000)


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada trīs skaitļi. Katra torņa pārraides rādiuss ar tieši vienu zīmi aiz komata.


Paraugdati

Stdin
10 10
0 0
20 20
Stdout
1.0 13.1 13.1 

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.