Nosaukums
Romiešu skaitļi (romiesi)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
86%

Definīcija

Lai naturālu skaitli pierakstītu romiešu skaitīšanas sistēmā, tiek izmantoti septiņi latīņu alfabēta lielie burti, pie tam katrs no šiem burtiem apzīmē noteiktu skaitlisku vērtību:

Burts Vērtība
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

Uzrakstot no šiem burtiem vienu vai vairākus burtus pēc kārtas, var apzīmēt jebkuru naturālu skaitli no 1 līdz 3999. Romiešu skaitļu veidošanas likumi nav īsi aprakstāmi, bet, ja zināms, ka dotā burtu virkne ir korekts skaitlis romiešu skaitīšanas sistēmā, tad tā skaitliskās vērtības iegūšanu var aprakstīt šādi:

Skaitļa vērtību nosaka visu burtu vērtību summa, kur katra burta vērtība ir ņemta vai nu ar '+' vai '-' zīmi. Ja aiz burta virknē seko cits burts ar lielāku vērtību, tad šī burta vērtība jāņem ar '-' zīmi, bet visos citos gadījumos - ar '+' zīmi.

Piemēram, skaitļa MCMXIV skaitliskā vērtība ir 1000-100+1000+10-1+5=1914, bet skaitļa MMVII vērtība ir 2007.

Uzrakstiet programmu, kas dotam naturāla skaitļa pierakstam romiešu skaitīšanas sistēmā nosaka tā skaitlisko vērtību decimālajā skaitīšanas sistēmā!

 


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dota burtu virkne bez atdalošajiem simboliem. Virknē var būt tikai lielie burti I, V, X, L, C, D un M. Ir zināms, ka dotā virkne ir korekts naturāla skaitļa pieraksts romiešu skaitīšanas sistēmā un tās garums ir robežās no 1 līdz 15.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - dotā skaitļa vērtība decimālajā skaitīšanas sistēmā.

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā.


Paraugdati

Stdin
L
Stdout
50

Stdin
MMVII
Stdout
2007

Stdin
DIV
Stdout
504

Stdin
MCMXIV
Stdout
1914

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.