Kods Nosaukums
uguns Ugunsgrēks
uzbraukt Uzbrauktuves
virkne10 Uzdevumi par doto skaitļu virkni
virkne11 Uzdevums par doto skaitļu virkni
uzvernu Uzver nu!
tapetes Vai pietiks tapešu?
procurement Valsts iepirkums
burti6 Vārda veidošana
vardes Vardes
words Vārdi
burti2 Vārds no burtiem
otradi Vārds no otras puses
burti8 Vārds no pirmajiem burtiem
karto4 Vārdu maiņa
ainava Vecpilsētas ainava
vektsv Vektoru svars
velo_factory Velosipēdu rūpnīca
vidsk Vidējais skaitlis
vienin Vieninieki
vientsk Vientuļais skaitlis
vientsk2 Vientuļais skaitlis - 2
hotel Viesnīcas istabas
virkne3 Virkne
virkne Virkne
pagarin Virkņu pagarināšana
virsotne Virsotne
vizas Vīzas
wolfram_yarn Volframa diegs
xorpal Xor palindroms
zigzag ZigZag dialekts