Nosaukums
Svars (svars)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
60%

Definīcija

Kādā pilsētas krustojumā ar intensīvu satiksmi saplūst divas vienvirziena ielas - kreisā un labā, kas turpinās kā viena vienvirziena iela. Šajā krustojumā darbojas īpašs - svara rāvējslēdzēja princips: kā kārtējā brauc automašīna no tās ielas, no kuras līdz šim gada laikā (skaitot no 1. janvāra plkst. 0.00) izbraukušo automašīnu kopējais svars, skaitot veselos kilogramos, ir mazāks. Ja no abām ielām izbraukušo automašīnu kopējais svars ir vienāds, tad nākamā automašīna brauc no kreisās ielas. Tāpēc arī kā pirmā gada sākumā (kad no katras ielas izbraukušo automašīnu kopējais svars ir 0 kg) izbrauc automašīna no kreisās ielas.

Ilggadīgi novērojumi rāda, ka automašīnu svaru secība katrā ielā cikliski atkārtojas, Piemēram, ja kreisajā ielā automašīnu svaru secība ir 21, 17, 5, 5, 11, bet labā - 18, 5, 15, 3, tad tās krustojumu izbrauks šādā secībā (pasvītrotās brauc no kreisās, bet nepasvītrotās - no labās):

21, 18, 5, 17, 15, 5, 3, 18, 5, 11, 21, 5, 15, 3, 17, …

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, no kuras puses izbrauca un cik svēra automašīna, kas izbrauca krustojumam kā i-tā pēc kārtas!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas naturālu skaitļu K (automašīnu skaits kreisās ielas ciklā, K ≤ 105), L (automašīnu skaits labās ielas ciklā, L ≤ 105 ) un V (vaicājumu skaits, V ≤ 10000) vērtības. Ievaddatu otrajā rindā doti K naturāli skaitļi - to automašīnu svari kilogramos, kas krustojumā iebrauc no kreisās ielas. Ievaddatu trešajā rindā doti L naturāli skaitļi - to automašīnu svari kilogramos, kas krustojumā iebrauc no labās ielas. Zināms, ka nevienas automašīnas svars kilogramos nepārsniedz 105.

Tālāk ievaddatos seko V rindas ar vaicājumiem. Katram i(1≤i≤V) i-tais vaicājums vi ir dots ievaddatu 3+i-tajā rindā un ir naturāls skaitlis - krustojumu izbraukušās automašīnas kārtas numurs. Vaicājumos automašīnu kārtas numuri ir doti augošā secībā un nevienam vaicājumam automašīnas kārtas numurs nepārsniedz 2*109 . Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jābūt tieši V rindām. Katram i(1≤i≤V) izvaddatu i-tajā rindā jāizvada atbilde uz vaicājumu vi - burts ‘K’ (ja vi-tā automašīna izbrauca no kreisās ielas) vai burts ‘L’ (ja vi-tā automašīna izbrauca no labās ielas), kam seko tukšumzīme un naturāls skaitlis - šīs automašīnas svars kilogramos.


Piezīmes

Uzdevums no Latvijas 31. Informātikas olimpiādes.


Paraugdati

Stdin
5 4 3
21 17 5 5 11
18 5 15 3
1
5
10
Stdout
K 21
L 15
K 11

Stdin
1 2 2
1
1 1
100
777
Stdout
L 1
K 1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.